تماس با ما تماس با ما

آدرس مدرسه:خیابان بوعلی ،کولانج،جنب پست بانک،کوچه شهید خوانساری،دبیرستان دوره اول دخترانه علمی

تلفن :32522329-081