دعای سلامتی امام زمان (عج) دعای سلامتی امام زمان (عج)

ایستگاه مطالعاتی ایستگاه مطالعاتی

سخن مدیریت محترم سخن مدیریت محترم

تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت‌های تعالی و پیشرفت همه‌جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی است. به این ترتیب تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم ،متقی و آزاده است.

بر اساس سند تحول; تربیت دانش آموزان در 6 ساحت دینی و اخلاقی-  سیاسی و اجتماعی-  زیستی و بدنی-  هنری و زیبا شناختی- اقتصادی و حرفه ای و   علمی و فناوری صورت خواهد گرفت. همچنین در سند تحول بنیادین، محور فعالیت های مدارس باید بر پنج عنصر علم، ایمان، اخلاق، عمل و تفکر استوار باشد  تمام اهداف، ماموریتها و چشم انداز سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه است.

تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم و  تقسیم کار به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد.

 ما در دبيرستان دوره اول علمی با هدف رسیدن به مدرسه سرامد و در راستای تحقق حیات طیبه و كسب ‏مدارج علمي همراه با نهادينه كردن فضايل اخلاقي در دانشآموزان بر اساس چشم انداز و ماموریت تدوین شده مبتنی بر سندتحول بنیادین همراه شما هستیم.

#خواندنی ها #خواندنی ها

حدیث هفته حدیث هفته